Rozpoczynamy rekrutację na Trening Komunikacji dla młodzieży w wieku 16 - 19 lat mieszkających lub kształcących się lna terenie dzielnicy Mokotów. 

Spotkania będą się odbywać co środę w okresie kwiecień - czerwiec 2024 r., w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, przy ul. Woronicza 44a.

Zajęcia są bezpłatne, ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy.

Działanie jest organizowane w ramach projektu Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!finansowanego z Budżetu Obywatelskiego.

Grupa adresowana jest do młodych osób, które chcą

 • zadbać o swoje zdrowie psychiczne
 • lepiej rozpoznawać i rozumieć emocje swoje i innych
 • zauważać potrzeby (swoje i innych) i uczyć się komunikować je konstruktywny sposób
 • poznać własne granice i uczyć się jak je stawiać w kontakcie z innymi
 • pracować nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości i samooceną
 • rozwijać swoją kreatywność i spontaniczność
 • wzmacniać swoje kompetencje w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji

Ważne jest dla nas by w atmosferze zaufania i otwartości, m.in. poprzez zabawę i twórczość, stworzyć przestrzeń do rozmowy, dzielenia się swoimi refleksjami, myślami i uczuciami oraz do nabywania nowych umiejętności.  Będziemy działać z użyciem kreatywnych metod dostosowując je do potrzeb i gotowości uczestniczek i uczestników.

Terminy zajęć

 1. 3 kwietnia 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 2. 10 kwietnia 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 3. 17 kwietnia 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 4. 24 kwietnia 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 5. 8 maja 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 6. 15 maja 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 7. 22 maja 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 8. 29 maja 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 9. 5 czerwca 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 10. 12 czerwca 2024r. (środa) godz. 17.00-18.30
 11. 19 czerwca 2024r. (środa) godz. 17.00-20.00

Konsultacje kwalifikujące do udziału w grupie

Będą odbywały się stacjonarnie w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, przy ul. Woronicza 44a i będą trwały ok. 30-40 min. Terminy konsultacji: 

 1. 13.03.2023 r. (środa) – 16.00 – 20.00
 2. 20.03.2023 r. (środy) – 16.00 – 20.00
 3. 27.03.2023 r. (środy) – 16.00 – 20.00

Formularz do zapisów: https://forms.gle/r1oZcw5WMDwRcVFc7 

Przyjęcie do grupy będzie odbywać się po indywidualnej konsultacji z prowadzącymi, na którą osoby niepełnoletnie zapraszamy z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Osoby pełnoletnie mogą zgłaszać się samodzielnie. Informujemy, że w efekcie konsultacji może zostać zaproponowana inna, bardziej adekwatna, forma wsparcia. 

Pierwszeństwo w rekrutacji ma młodzież, która zamieszkuje, kształci się lub uczęszcza do placówek wsparcia na terenie dzielnicy Mokotów.

Prowadzące

Maria Depta - dramaterapeutka oraz certyfikowana arteterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, trenerka umiejętności psychologicznych rekomendowana (w 2014 roku) przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorka metody dramy Drama Way. Na co dzień związana z Ośrodkiem Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, gdzie pracuje z nastolatkami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich rodzinami. W Stowarzyszeniu Integracja prowadzi grupy rozwojowe dla młodzieży.

Joanna Komorowska- psycholożka, socjoterapeutka, trenerka umiejętności społecznych i treningu zastępowania agresji. Od 2020 r. związana ze Stowarzyszeniem Epsilon, w którym realizuje rekomendowane programy profilaktyczne. Na co dzień pracuje warsztatowo z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami metodami dramy i profilaktyki pozytywnej. W swojej praktyce psychologicznej pracowała z osobami w spektrum autyzmu i ADHD.