Szkoła promocji zdrowia psychicznego - Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, wychowawców, liderów społecznych i inne osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży na szkolenie z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w cyklu 5 spotkań, które odbędą się jesienią 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Informujemy o prowadzeniu projektu pn. "Miniwykłady/konsultacje z zakresu psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży" dedykowanego pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów oraz mokotowskim Poradniom Psychologiczno - Pedagogicznym. 

Naszym celem jest wzmocnienie umiejętności uczestników rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dzieci/młodzieży, doskonalenie umiejętności komunikacji jako narzędzia pracy własnej, z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Poszukujemy Trenerów Warsztatów Profilaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na Mokotowie w ramach Zespołu ds. profilaktyki projektu „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Ogłoszenie jest zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, numer ogłoszenia: 2021-25665-67514. 

"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
KRS 0000022856
nr konta: 93 2490 0005 0000 4500 4899 6896

copyright © Stowarzyszenie Integracja 2020
Polityka prywatności Kontakt

 

 

 

Do góry