Nasz numer KRS: 0000022856

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom po poważnych kryzysach psychicznych, zmagających się z indywidualnymi, zawodowymi, rodzinnymi i społecznymi następstwami przebytej choroby. Jednocześnie zajmujemy się promowaniem zachowań prozdrowotnych.

W ostatnich latach nieprzerwanie realizujemy projekty na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzin, prowadzimy działania profilaktyczne na rzecz lokalnej społeczności oraz wspierające rodziców i kadrę pedagogiczną szkół.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych działań: https://stowarzyszenie-integracja.pl/o-nas#misja-i-dzialalnosc-stowarzyszenia

Dzięki środkom pozyskanym z 1,5% prowadzimy m.in.:
? działalność mieszkań chronionych dla osób po przebytym kryzysie psychicznym,
? konsultacje z psychoterapeutą dla rodziców, nastolatków i dzieci wchodzących w okres dorastania,
? warsztaty promujące zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży,
? zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i pi osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą (m.in. lekarzy, nauczycieli, asystentów rodziny).

W latach 2019 - 2023, dzięki wsparciu Darczyńców, przygotowaliśmy i wydaliśmy serię broszur psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, poświęconych tematom: komunikacji z dzieckiem, profilaktyki depresji oraz samookaleczania się i samobójstw. 

W 2023 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy zostaliśmy odznaczeni NAGRODĄ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to dla nas wielki zaszczyt i docenienie naszych działań! 


Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każde 1,5% przekazane przez Państwa podczas wypełniania deklaracji PIT. Twoje 1,5% podatku umożliwi realizację naszych działań w kolejnym roku!

Pomagamy osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz ich rodzinom razem z Wami i dzięki Wam! Dziękujemy! 

Zarząd Stowarzyszenia