"Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzi dwa projekty dotyczące budowania mieszkalnictwa chronionego dla osób w kryzysie psychicznym.

 Więcej informacji, w tym warunki zakwalifikowania do udziału w projektach, znajdują się poniżej: