"Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi prowadzi projekty dotyczące budowania mieszkalnictwa chronionego dla osób w kryzysie psychicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.