Stowarzyszenie prowadzi program "Sąsiedzkie Sielce" (wcześniej "Sezon dla Sielc") na rzecz mokotowskich Sielc na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Od 2020 roku oferta jest realizowana w ramach konkursu  "Wzmacnianie społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów." 

Jesteśmy jedną z organizacji pozarządowych tworzących Partnerstwo "Moje Sielce", które jest częścią powstałego w 2007 roku projektu "Partnerstwo dla Mokotowa"z inicjatywy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów oraz Stowarzyszenia „Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS”.

Działanie zrzesza instytucje samorządowe, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Ideą prowadzonego przez nas projektu jest animacja życia i integracja społeczności lokalnej dla promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.