"Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest partnerem projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

Lider Projektu - Instytut Psychiatrii i Neurologii

Okres realizacji: 01.05.2021 – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 14 981 268,72 zł

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa