Zajęcia mają na celu wsparcie w rozwoju kompetencji społecznych, strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz budowaniu poczucia własnej wartości. Trening Umiejętności Społecznych to również rozwój przydatnych w życiu postaw: aktywnego słuchania, asertywności, przyjmowania krytyki i radzenia sobie z nią.

Pierwszeństwo w rekrutacji ma młodzież w wieku 14-15 lat, która zamieszkuje, kształci się lub uczęszcza do placówek wsparcia na terenie dzielnicy Mokotów.

Spotkania będą się odbywać co sobotę w okresie wrzesień - październik 2023 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów,  ul. Woronicza 44a.

Działanie jest organizowane w ramach II edycji projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży" finansowanego z Budżetu Obywatelskiego.

Ważne jest dla nas by w atmosferze zaufania i otwartości, m.in. poprzez zabawę i twórczość, stworzyć przestrzeń do rozmowy, dzielenia się swoimi refleksjami, myślami i uczuciami oraz do nabywania nowych umiejętności. Metody oraz szczegółowa tematyka zajęć zostanie dostosowana do potrzeb i gotowości uczestniczek i uczestników.

Spotkania będą się odbywać co środę w okresie październik - listopad 2023 w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów,  ul. Woronicza 44a.

Pierwszeństwo w rekrutacji ma młodzież w wieku 16-19 lat, która zamieszkuje, kształci się lub uczęszcza do placówek wsparcia na terenie dzielnicy Mokotów.

Grupa organizowana jest we współpracy z Drama Way.

Działanie jest organizowane w ramach II edycji projektu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży" finansowanego z Budżetu Obywatelskiego.

Celem warsztatu jest wsparcie rodziców i osób sprawujących opiekę nad dziećmi młodzieżą w rozpoznawaniu potrzeb oraz efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą. Podczas spotkania wypracowane zostaną narzędzia do budowania zdrowych relacji, poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przećwiczona zostanie komunikacja bez przemocy oraz metody radzenia sobie z emocjami swoimi i dzieci. 

Zajęcia dedykowane są rodzicom i osobom opiekującym się dziećmi oraz młodzieżą mieszkającymi, kształcącymi się lub uczęszczającymi do placówek wsparcia na terenie dzielnicy Mokotów. 

Działanie odbywa się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowana przez Partnera projektu -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bycie rodzicem to duże wyzwanie, które wymaga od rodzica umiejętności zachowania równowagi, spokoju i przestrzeni na myślenie. W myśl zaleceń, że podstawą dawania wsparcia innym jest własny dobrostan zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży (0-19 lat) mieszkających lub kształcących się na Mokotowie do udziału w 8 - tygodniowym treningu redukcji stresu (MBSR). 

Będziemy spotykać się we wtorki w godz. 18-21, począwszy od 12 września!

Działanie odbywa się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowana przez Partnera projektu -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wielką dumą informujemy, że podczas wczorajszej uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy zostaliśmy odznaczeni nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Jest to dla nas wielki zaszczyt i docenienie naszych działań! ❤
Dziękujemy wszystkim, których starania przyczyniły się do tej nagrody - jest to również Wasza nagroda! 👏

Zapraszamy młodzież w wieku 16-18 lat mieszkającą lub uczącą się na Mokotowie na kilkudniowy warsztat na przełomie sierpnia i września. 
 
Proponujemy wspólne doświadczenie zatrzymania przy spokojnym, może jeszcze trochę wakacyjnym oddechu. We wspólnym byciu pomyślimy z uważnością o sobie na ten nadchodzący wrześniowy czas. Będziemy uczyć się sposobów radzenia sobie ze stresem oraz rozmawiać o tym jak zadbać o siebie.
 
Oferujemy 5 dni warsztatów składających się na trening uważności i trening umiejętności społecznych. Zapraszamy do zapisów :)
 
 
Działanie odbywa się w ramach projektu 'Razem do rozwoju - Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" i jest organizowana przez Partnera projektu -  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
KRS 0000022856
nr konta: 93 2490 0005 0000 4500 4899 6896

copyright © Stowarzyszenie Integracja 2020
Polityka prywatności Kontakt

 

 

 

Do góry