20 maja 2024 w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski odbyło się IV Forum Deinstytucjonalizacji poświęcone zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży, w którym na zaproszenie Kancelarii uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Integracji. Forum, odbyło się w Belwederze z inicjatywy prezydenckiej Rady do Spraw Społecznych i zaowocowało debatą ekspercką na temat procesów deinstytucjonalizacji w różnych dziedzinach polityki społecznej.


Celem spotkania było między innymi: 
- wysłuchanie doświadczeń w organizowaniu i sieciowaniu wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego;
- określenie wyzwań i kierunków zmian na rzecz zwiększenia dostępności usług w różnych systemach i obszarach działań pomocowych;
- przyjrzenie się możliwości zaangażowania szkół na rzecz diagnozy, prewencji i wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.


Jako przedstawiciele Stowarzyszenia, które od lat zajmuje się działaniami na rzecz prewencji, diagnozy oraz wsparcia staraliśmy się zwrócić uwagę, że obszar zdrowia psychicznego jest niezwykle ważny i wymaga współpracy, integracji i zaangażowania wszystkich przedstawicieli „zawodów pomocowych”. Zwróciliśmy uwagę na potrzebę dostosowania i wzbogacenia o wiedzę nt. zdrowia psychicznego programu nauczania na studiach kształcących szczególnie studentów w obszarze zawodów pomocowych.


Po zakończeniu Forum zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania Belwederu i wysłuchania wielu ciekawych historii na temat budynku jak i jego wielkich mieszkańców.