Szkoła Promocji Zdrowia Psychicznego - szkolenie dla kadry placówek przedszkolnych  

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym do Szkoły Promocji Zdrowia Psychicznego. Jest to III edycja tego projektu. 

Celem programu jest przygotowanie uczestników do realizacji działań wzmacniających zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym w ramach procesu wychowawczego. Szkolenie pozwoli na pogłębienie wiedzy teoretycznej dotyczącej psychologii dziecka, zaburzeń psychicznych i rozwojowych oraz ćwiczenie umiejętności pracy z dziećmi w zakresie emocji, umiejętności społecznych  i komunikacji. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady opracowania strategii profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych problemów występujących u dzieci.

Projekt został objęty patronatem Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k. Warszawy. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat "Promotora Zdrowia Psychicznego”.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicę Mokotów.

Szkolenie jest bezpłatne.

Adresaci szkolenia

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym na Mokotowie.

Zakres treści

 • Prewencja zdrowia psychicznego dzieci - koncepcja salutogenezy, potrzeby psychiczne małego dziecka
 • Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci 
 • Emocje –  rozpoznawanie, towarzyszenie w ich przeżywaniu dzieciom
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci
 • Koncepcja M. B. Rosenberga “Porozumienie bez przemocy” w praktyce
 • Blok zajęć kreatywnych jako istotne działanie profilaktyczne
 • Współpraca i budowanie relacji z rodzicami
 • Superwizja jako forma wsparcia dla nauczycieli
 • Podstawy realizacji projektów profilaktycznych

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywać się stacjonarnie w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44. W sytuacji zmiany sytuacji epidemiologicznej zastrzegamy sobie prawo do zmiany formuły zajęć (hybrydowo, on-line).

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% spotkań oraz przygotowanie zaliczenia zajęć.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Świadectwo ukończenia szkolenia - certyfikat Promotora Zdrowia Psychicznego

Zgłoszenia

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: LINK 

W przypadku pytań lub problemów z zapisem się zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Terminy realizacji

 • 08.10.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 09.10.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 22.10.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 05.11.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 19.11.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 03.12.2022, godz. 9.00-16.00, 
 • 04.12.2022, godz. 9.00-16.00. 

Prowadzący

 • Małgorzata Sobiesiak - trener komunikacji, psycholog, logopeda, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kończyła trzyletnią Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii (Nonviolent Communication), coaching oparty na empatii. Prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze. Współpracuje z przedszkolami prowadząc warsztaty nauczycieli przedszkolnych oraz indywidualne wsparcie. W Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi cykle warsztatowe dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców. 
 • Elżbieta Kucińska - od 26 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie, współautorka i od 10 lat koordynatorka merytoryczna projektu „Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne”, Psychoterapeutka Terapii Poznawczo-Behawioralnej. 
 • Mirosława Skowrońska - psycholog, nauczyciel dyplomowany, od 18 lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkolu. Prowadzi liczne kursy, warsztaty i prelekcje dla rodziców związanych z wychowaniem dziecka oraz komunikacją w rodzinie.
 • Magdalena Grygo - doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Zespole ds. profilaktyki Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, gdzie prowadzi konsultacje i szkolenia dla kadry pedagogicznej.
 • Renata Janik - mgr socjologii, posiada ukończony akademicki kurs przygotowania pedagogicznego, dyplomowany Trener Komunikacji opartej na Empatii, ukończyła Szkołę Coachingu opartą na empatii, wg koncepcji M.B. Rosenberga „Porozumienie bez przemocy” (certyfikat w 2020 r.). Jest koordynatorką ds. profilaktyki dla placówek przedszkolnych w Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Organizator

INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Grottgera 25a, 00-785 Warszawa, KRS: 000022856, www.stowarzyszenie-integracja.pl